ورود/ثبت نام

نتایج جستجو برای:

شبیه سازی مقاله Simulation Study on the Effects of Changing Band Gap on Solar Cell Parameters
شبیه سازی مقاله Performance Optimization of the InGaP/GaAs Dual-Junction Solar Cell Using SILVACO TCAD در سیلواکو
شبیه سازی مقاله با نرم افزار ADS
شبیه سازی Simulation of High Efficiency Tandem Solar Cell using InGaP/GaAs در سیلواکو
شبیه سازی مقاله Design and optimization of ARC solar cell with intrinsic layer and p–n junction in bottom cell under AM1.5G standard spectrum (2022)
شبیه سازی مقاله Improving the performance of a multi-junction solar cell by optimizing BSF, base and emitter layers در سیلواکو
شبیه سازی مقاله Efficient InGaP/GaAs DJ solar cell with double back surface field layer با سیلواکو
پروژه تولید صدای آژیر با میکروکنترلر AVR
تولید FM با استفاده از vco با آی سی 4046
شبیه سازی سلول خورشیدی دو پیوند InGaP/GaAs در سیلواکو