ورود/ثبت نام

نتایج جستجو برای:

شبیه سازی مدولاتور و دمدولاتور AM در پروتئوس همراه با سورس پروژه و گزارش کامل
شبیه سازی مقاله A thin layer of Carbon Nano Tube (CNT) as semi-transparent charge collector that improve the performance of the GaAs Solar Cell با سیلواکو
شبیه سازی مقاله Optimum Design of ARC-less InGaP/GaAs DJ Solar Cell with Hetero Tunnel Junction در silvaco
شبیه سازی مقاله Design and optimization of ARC less InGaP-GaAs single--multi-junction solar cells with tunnel junction and back surface field layers
شبیه سازی مقاله IMPACT OF TUNNEL HETEROJUNCTION (InGaP/GaAs) DOPING CONCENTRATION ON THE PERFORMANCE OF InGaP/GaAs TONDEM SOLAR CELL USING SILVACO-ATLAS SOFTWARE
شبیه سازی مقاله Design and evaluation of ARC less InGaP/AlGaInP DJ solar cell
شبیه سازی سلول خورشیدی دو پیوند InGaP/GaAs در سیلواکو
تولید FM با استفاده از vco با آی سی 4046
پروژه تولید صدای آژیر با میکروکنترلر AVR
شبیه سازی مقاله Efficient InGaP/GaAs DJ solar cell with double back surface field layer با سیلواکو